Projektimi dhe zhvillimi web

Gjëja e parë që ju ndoshta po pyesni është cili është ndryshimi, ose a ka ndonjë ndryshim, midis dizajnit të internetit dhe zhvillimit të uebit

Ndërfaqja grafike

Ndërfaqja Grafike e Përdoruesit (GUI).Mundëson ndërveprim vizual me programin. I jep programit pamje të qartë.

Bootstrapping

There are many variations of lorem duos spassages of Lorem Ipsum available lora internet tend to repeat predefined.

Ekrani i Optimizuar

There are many variations of lorem duos spassages of Lorem Ipsum available lora internet tend to repeat predefined.

Përditësimi i përmbajtjes

There are many variations of lorem duos spassages of Lorem Ipsum available lora internet tend to repeat predefined.

Siguria

There are many variations of lorem duos spassages of Lorem Ipsum available lora internet tend to repeat predefined.

Gabimi / rregullimi i gabimeve

There are many variations of lorem duos spassages of Lorem Ipsum available lora internet tend to repeat predefined.

Web Streamlining Strategy

The Extremes of Good and Evil by Cicero, written in 45 BC, this book is a treatise on the theory of ethics discovered the undoubtable source.

Fully ResponsiveDevice Testing

Clean & Modern 


Great Experience

Engaging Business Decisions for Revenue Growth

Extremes of Good and Evil by Cicero, written in 45 BC, this book is a 
treatise on the theory of ethics discovered the undoubtable source.

Frontend Development
Project Management
Application 
Integration
Custom 
Application